VORIGE PAGINA

HOME VAN DER MEULEN

Mislukt poging vliegveld Molenheide Mierlo

In 1919 verscheen in de krant een berichtje dat Jos. L. van plan was een vliegdienst in het leven te roepen.
De onderhandelingen over de aankoop van een machine waren al begonnen.
De luchtvaart maatschappij wilde zich niet tot Nederland beperken, maar ook op het
buitenland gaan vliegen, waarbij werd gedacht aan Engeland.
In 1919 kocht hij twee vliegtuigen en later nog een derde en daarmee werd ook gevlogen.
Maar na aanvankelijke successen leidden de plannen om op het Mierlose Molenheide
een vliegveld annex ontspanningsoord te exploiteren in 1923 tot geen uitvoerbaar plan.

 

De vliegtuig plannen van Jos. L. van der Meulen